zasady rozliczania naszej pracy

 

 

Wynagrodzenie adwokata jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z Art. 16 U.Pr.A. ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o Radcach Prawnych). Usługi kancelarii opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. Praca adwokatów wyceniana jest indywidualnie z uwzględnieniem zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy i czasu.

Nie konkurujemy na rynku niskimi cenami. W pracy naszej kancelarii stawiamy na jakość, a nie na cenę. Proponując klientom stawki wynagrodzenia kalkulujemy je w taki sposób, by były one  adekwatne do naszego zaangażowania, wysiłku i wiedzy. W pracy dla naszych klientów dajemy z siebie wszystko.

Pracując dla Państwa proponujemy następujące sposoby rozliczeń.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.) . Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Podstawą określenia wynagrodzenia ryczałtowego dla spraw sądowych jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie

W przypadku stałej obsługi ryczałt określany jest, jako stała miesięczna kwota bez względu na ilość i rodzaj świadczonych na Państwa rzecz usług.

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

Premia za sukces (success fee)

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które może być odpowiednio mniejsze. Dodatkowe wynagrodzenie kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). 

Wynagrodzenie mieszane

Możliwe jest łączenie powyższych zasad celem dowolnego - satysfakcjonującego obie strony - ustalenia zasad wynagradzania pracy kancelarii.

 

zapytaj o szczegóły

porady prawne
od 150 zł
 • bez limitu czasu
 • szybko
 • zrozumiale
 • profesjonalnie

zapytaj

sprawy sądowe
od 500 zł
 • reprezentacja
 • sprawy wpadkowe
 • rozprawy
 • posiedzenia

zapytaj

umowy
od 150 zł/h
 • analiza zapisów umowy
 • tworzenie umów
 • zabezpieczenie
 • bezpłatna wycenia

zapytaj

ryczałt
od 500 zł
 • stawka miesięczna
 • bez limitu godzin
 • sprawy sądowe w cenie
 • porady prawne w cenie

zapytaj