1000+

porad
prawnych

30+ mln

wartość
wytoczonych spraw

100+

spraw
rozwodowych

 

Drogi Użytkowniku:

Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony internetowej- jeśli zamkniesz to okno to znaczy, że zgadzasz się na postanowienia i zasady przedstawione poniżej:

1)    Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Ciszek i Marta Lis-Ciszek

3)    Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej administratora danych,  przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem profilu działalności Administratora, oferowaniem produktów, ułatwieniem kontaktu;

4)    na stronie internetowej Administrator używa technologii takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie;

5)    danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ciszek.com.pl oraz www.lisciszek.pl są wszelkie dane pozwalające na Twoją identyfikację, np. imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres IP;

7)    posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8)    masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, abyśmy mogli nawiązać kontakt i przyszłą współpracę;

10) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).