ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjn

Drogi Użytkowniku:

 1.  

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Ciszek oraz Marta Lis-Ciszek, al. Wojska Polskiego 22/4, 70-471 Szczecin
  • Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: jakub@ciszek.com.pl

  3)    Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej administratora danych,  przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem profilu działalności Administratora, oferowaniem produktów, ułatwieniem kontaktu;

  4)    na stronie internetowej Administrator używa technologii takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie;

  5)    danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ciszek.com.pl., www.lis-ciszek.pl są wszelkie dane pozwalające na Twoją identyfikację, np. imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres IP;

  7)    posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  8)    masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

  9)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, abyśmy mogli nawiązać kontakt i przyszłą współpracę;

  10) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

  11) W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  12)  Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla wykonania Umowy i ewentualnych obowiązków administracyjnych i fiskalnych